Бъдещето на труда — Дилемата за заетостта

Author: Патрик М. Лидке

Subject: Икономика

Publisher: Моята библиотека (http://chitanka.info)