Frågorna Riksbanken inte vill svara på

Author: Michael Thudén

cb1057a8-19c4-4e8f-9

Frågorna Riksbanken inte vill svara på ebook cover
Riksbanken hade ett inlägg på sin Facebook-sida kallad "Öppet hus" där Riksbanken försökte framstå som transparent. Jag tyckte det var ett bra tillfälle att försöka få svar på ett antal frågor och antog att de skulle åtminstone svara på något.. Menet enda jag fick var ett svar där Riksbanken skrev att de inte tänkte svara. Då jag tycker frågeställningarna är viktiga, inte minst ur demokratisk synvinkel, har jag sammanställt dem i denna bok.