Beretningen om et Skibbrudd på Røst i 1432

Author: Pietro Querini

Publisher: SBT

4bca7f02-3b59-4acc-9

Beretningen om et Skibbrudd på Røst i 1432 ebook cover
"Fra tredje februar til den 14. Mai 1432 befant vi oss i paradisets første krets, til skam og skjensel for Italias riker." Adelsmannen Pietro Querini la ut med sitt handelsskip fra Kreta med kurs for Flandern. En vinterstorm drev dem ut i Atlanteren, og i desember vaklet 29 mann av den opprinnelig 64 mann store besetningen i land fra den ene livbåten til en ubebodd øy utenfor Røst. Til slutt ble de reddet av lokalbefolkningen, hvis liv skildres i beundrende, men allikevel nøkterne vendinger av den bereiste herren. Et viktig kildeskrift om Nord-Norge i middelalderen, men i seg selv en levende og dramatisk beretning.