Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Author: Kim Dung

Publisher: NXB Văn Học

 Phi

 Tiếu

 Tuyết

 Thư

 Liên

 Thần

 Thiên

 Hiệp

 Xạ

 

 Bạch

 Bích

鹿 Lộc

 Uyên