Al regent het varkens…: De herkomst van Nederlandse spreekwoorden

Author: Heidi Aalbrecht

urn:uuid:stvnNdrlnd

Beschrijving 
Al regent het varkens....is een heldere en onderhoudende beschrijving van de herkomst en betekenis van talrijke Nederlandse spreekwoorden. Vele komen al sinds de Middeleeuwen in onze taal voor en de bron ervan is vaak nog ouder. Beelden die eeuwen geleden verzonnen zijn, worden nu nog steeds begrepen en gewaardeerd. Het is bekend dat een oude bok nog wel een groen blaadje lust, mar waarom is deze bok nu de zondebok, en niet een stier, of gewoon een man? Is het altijd een ezel geweest die zich geen tweemaal aan dezelfde steen stootte? En wie is toch Jan Salie? Een dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden, maar op deze - en vele andere - vragen is wel degelijk een antwoord te geven. U vindt ze in dit boek. 

Recensie(s) 
NBD|Biblion recensie 
Dit boekje met alfabetisch geordende verklaringen van 200 Nederlandse spreekwoorden ontleent veel aan de historische gegevens van Harrebomee en Stoett, de Friese van Ter Laan en vooral (wat erg veel) buitenlandse aan Van Dale's spreekwoordenboek van Cox c.s. De spreekwoorden worden in leuke verhaaltjes gekleed. Origineel kan het boek niet zijn, de gegevens zijn dus wel van elders bekend en er zijn tegenwoordig veel goede spreekwoordenboeken verkrijgbaar. Goed is het onderscheid dat ertoe leidde dat alleen spreekwoorden, geen uitdrukkingen zijn opgenomen. Wel is bijv. een epigram van de dichter Staring gekozen, dus eigenlijk een citaat. 'Zeispreuken' worden slechts een enkele maal aangehaald. Op bijv. die over 'apostelen' en 'hemel' na zijn de spreekwoorden nog steeds heel bekend. Verschillen in interpretatie worden niet steeds aangegeven. Paperback. (Biblion recensie, Prof. dr. L. Turksma)