Bí quyết trường thọ của người Nhật

Author: Anh Phong (dịch)

Subject: @.Nhật; Non-Fic; Self Help; Health

Publisher: tve-4u, NYT (2021-04-17)

urn:uuid:f11b9228-6c

Bí quyết trường thọ của người Nhật ebook cover

Tựa của quyển sách “Bí quyết trường thọ của người Nhật” có lẽ khiến bạn nghĩ đến việc tác giả sẽ liệt kê những việc bạn nên làm và không nên làm để có tăng tuổi thọ. Đúng là thế, nhưng quyển sách đặc biệt ở chỗ đó không phải là lý thuyết suông, không phải những lời sáo rỗng mà bạn đôi khi đọc được đâu đó trên mạng, mà đây là những lời khuyên đã được viết bởi một vị bác sĩ già khi bước qua tuổi 90, người đã trải qua những dấu mốc mang tính lịch sử của Nhật Bản và Thế Giới, từng chứng kiến hơn 4000 bệnh nhân giã từ cuộc sống. Đó là tinh hoa từ những kinh nghiệm quý báu khi ông chữa trị cho bệnh nhân, khi ông lắng nghe họ và cả từ những sai lầm mà ông đã phạm phải bởi sự hiếu thắng khi còn trẻ của mình.