Aralin sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino grade 11

Author: JOCELYN B. GAN

Publisher: CARLOS P ROMULO SENIOR HIGH SCHOOL, SDO- QUEZON CITY PUBLIC

urn:uuid:a472ba95-02

Aralin sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino grade 11 ebook cover

Ang nilalaman ay inihanda para sa pag-aaral ng Filipino sa una-ikalawang semestre ng Grade 11 sa programa ng K-12 . Alinsunod ito sa layon ng DepEd na makahubog ng mag-aaral na  may kakayahan at kasanayang makaagapay sa ika-21 siglo , nakapag-iisip ng malaya at mapanuri at may lalim na pagkilala at matatag na pagpapahalaga sa sariling wika at kultura.

Layon ng suplementong kagamitan na maipaunawa ang mga konseptong pangwika at pangkultura , matunton ang kasaysayan ng wika at matukoy ang gamit ng wika sa lipunang Pilipino.