[Thule 03] - Het Gulden Vlies van Thule

Author: Beckman, Thea

Subject: Jeugd

Publisher: Lemniscaat (2016-11-16)

9060697537

[Thule 03] - Het Gulden Vlies van Thule ebook cover

De Badeners, belust op buiten bodem-schatten, zijn er tenslotte in geslaagd eThuleense hoofdstad Gothab en enkele andere kustplaatsen te veroveren. Immigranten vanuit het Badense Rijk stromen toe. Zo komt ook Elvira naar Thule als dochter van de ondergouverneur van Upernavik, een kustplaats in het noorden. Het valt haar op dat er nergens een Thuleen te bekennen is. Ze zijn allemaal gevlucht, 's Nachts worden de Badeners echter steeds weer opgeschrikt door sabotage-daden. Legereenheden die het land worden ingestuurd om de terroristen uit te roeien, keren niet meer terug. De kolonisatie stagneert. Toch komt niemand op het idee om contact te leggen met de Thulenen. Als Elvira oppert om Thuleens te leren wordt ze voor gek versleten, maar ze zet door. Kort daarop komt ze een Thuleense vrouw tegen die haar helpt. Dan volgen de gebeurte-nissen elkaar snel op. Elvira's vader wordt op expeditie gestuurd en keert niet terug. Elvira besluit hem te gaan zoeken...